mandag 26. mars 2012

Muohtatjalmme
Lav skåvlån dálla. Hæjttám, valla galgav dánna barggat nielje rádjáj. Sijdan agev ietjá bargojt gávnav. Duola dagu rádjat, bládijt låhkåt ja másjijnan surffit. Dánna skåvlån aj dåssju másjijnan tjåhkkåhav, facebookan, Freecell spelav ja musihkav gulldalav. Valla muhttijn båttåtjav váldáv ja skåvllåbargojn bargav ;)

Ájllegin lav Josefijna lunna Jielleváren årrum. Buorre ja hávsskes ájllek. Lin skoterav vuoddjám, tjuojggam, stádan vádtsám, filmajt gæhttjam (oadám madin filmav gæhttjam), vuoptajt bájnnum ja aj slåppåjt stiellim.

Biejav muhtem gåvåjt åvdep ájllegis.
Maŋŋela galgav caféaj Per Jonasijn. Fijkkit ja ságastit.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar