torsdag 19. april 2012

Buoris vas!

Mån lav nav nievrre sjaddam dánna tjállet!
Huomahiv gå lidjiv Naima bloggan låhkåmin ahte mån vierttiv ienebuv tjállegoahtet.
Nav suohtas suv bloggav tjuovvot gå dat la dåssju sámegiellaj tjálledum. Lidjiv sihtat ienep sámebloggajt låhkåt!
Gå mujna ij la vil sámegiella skåvlån la ájn ájnnasabbo dánna tjálláv. Adnet gielav le nav ájnas gå sámegiella la árvulasj giella. Mån sidáv gielav vaddet muv mánájda, ja sidáv muv áhkkova (riekta?) galggi gielav oadtjot.
Suddo gå ittjiv sámegielajn oadtjuv joarkket skåvlån. Dálla ij la nuoges ájgge vil skåvlås. Dåssju 6 váhko, ja iv háhppida dajt 60 tijmajt adnet dan ájgen. Mujna l ållo ietjá bargo aj ma vierttiji gærggat.

Biejav gåvåv dálvveloabes gå lijma Åren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar