mandag 26. mars 2012

Muohtatjalmme
Lav skåvlån dálla. Hæjttám, valla galgav dánna barggat nielje rádjáj. Sijdan agev ietjá bargojt gávnav. Duola dagu rádjat, bládijt låhkåt ja másjijnan surffit. Dánna skåvlån aj dåssju másjijnan tjåhkkåhav, facebookan, Freecell spelav ja musihkav gulldalav. Valla muhttijn båttåtjav váldáv ja skåvllåbargojn bargav ;)

Ájllegin lav Josefijna lunna Jielleváren årrum. Buorre ja hávsskes ájllek. Lin skoterav vuoddjám, tjuojggam, stádan vádtsám, filmajt gæhttjam (oadám madin filmav gæhttjam), vuoptajt bájnnum ja aj slåppåjt stiellim.

Biejav muhtem gåvåjt åvdep ájllegis.
Maŋŋela galgav caféaj Per Jonasijn. Fijkkit ja ságastit.

tirsdag 13. mars 2012

Vijmak Gierunin!

Buoris gájka!

Lav ierijt læhkám guokta vahko, valla dálla lav ræjsos ållim. Gierunin, ja skåvllå le vas álggám.
Snåsan, Åren, Valsjöbyn ja Ubmemin lin måj Per Mathisijn årrum.
Gal le riek suohtas læhkám! Valla dálla lin vájbbam,

Sáme vahkkon Ubmemin lijma dáv ájllega. Årojma buorre rádna lunna, Evelina.
Mij lip graffitiv mállim, ja sisbandyav spellam. Ållo ulmutjijt iejvvim, ja konsertajt gulldalam.Åjllastit, mij la suohtastallat ubmesámegiellaj :)