tirsdag 13. mars 2012

Vijmak Gierunin!

Buoris gájka!

Lav ierijt læhkám guokta vahko, valla dálla lav ræjsos ållim. Gierunin, ja skåvllå le vas álggám.
Snåsan, Åren, Valsjöbyn ja Ubmemin lin måj Per Mathisijn årrum.
Gal le riek suohtas læhkám! Valla dálla lin vájbbam,

Sáme vahkkon Ubmemin lijma dáv ájllega. Årojma buorre rádna lunna, Evelina.
Mij lip graffitiv mállim, ja sisbandyav spellam. Ållo ulmutjijt iejvvim, ja konsertajt gulldalam.Åjllastit, mij la suohtastallat ubmesámegiellaj :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar