mandag 16. mai 2011

Buorisboahtem muv ådå bloggaj!


Dát la muv ådå blogga gåsi galgav sámegiellaj tjállet.

Mån lav Lisa, lågenangávtsejagák Snåsas(ja aj Divtasvuonas). Muv áhttje la julevsábme Divtasvuonas ja muv ieddne la oarjjelsábme Åres/Östersundas. Dálla årov Gierunin Svierigin ja dánna joarkkaskåvlåv vádtsáv.

Iv visjá ålov ietjam birra dálla tjállet, valla jus bloggav tjuovo de oattjo muv iellema ja ájádusáj birra låhkåt!

Ulmme dájna bloggajn le ahte galgav hárjjánit ienebuv sámegielav tjállet. Muv mielas dát le suohtas vuohke sámegielajn barggat!

Vuojnnalin /Lisa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar