onsdag 25. mai 2011

Buoris uddni

Håhååj!

Galgav páhkkigoahtet, gå idet manáv Tjiehtelij (Kittelfjällaj) Sáminuorra jahketjoahkkimij. Danna oattjov moadda ietjá sáme nuorajt iejvvit ja oahpástuvvat, ja aj gulldalit guládallamijt ja workshopaj barggat. Doajvov ja jáhkáv dát ájllek huj buorre sjaddá! Ávvudaláv.
Ietján de lav uddni IRF’an læhkám. IRF= Institutet för Rymdfysik.
Danna lip astronautkunskap-ássjen smáv rakehtajt biggim, ja uddni gæhttjalijma duokkár Space Ball’av. Bijav filmav gånnå muv klássaráddna Lucas gæhttjal dav.Dánna l aj gåvvå munnu Magnusa rakehtas: 
Space-Master la namma, ja mij galggap vuohtjet dav boahtte gasskavahkko (valla mån iv la Gierunin dalloj).


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar