torsdag 23. februar 2012

Buorre idet!Tjáppa biejvve uddni!

Almme l alek, ij la åvvå balvva. Biejvve bájttá ja ruvva l vinndegav jåvsådam. Vuogas.

Galgav skåvllåbargujn barggagoahtet.

Vuojnnalin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar